پیام مدیر عامل – شرکت ایراکن

توسعه اقتصاد هر کشور مهترین عاملی است که می تواند متضمن استقلال و حفظ جایگاه آن کشور را در سطح منطقه و جهان تثبیت نماید. از آنجاییکه کشاورزی و دامپروری زیربنای اصلی خودکفایی و محوریت توسعه هر سرزمینی است افزایش بهره وری و توسعه این مهم می تواند زیربنای اقتصادی غنی بهمراه خلق و توسعه سایر صنایع را فراهم سازد در این راستا سازمانهای خصوصی از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند.
شرکت ایراکن نیز از پیشگامان صنعت شترمرغ مولد و اجداد کشور بوده و بعنوان یک شرکت مادر تخصصی برای پیشرفت و توسعه این صنعت نوپا درجهان اهتمام ورزیده است و همواره تلاش نموده رسالت خود را به عنوان یک مجموعه پیشگام این صنعت در راستای اعتلای صنعت ملی انجام دهد. هدف این شرکت حمایت و رضایتمندی مشتریان عزیز، اعم از خارجی و داخلی است که به جد در سرلوحه اهداف بوده و در آینده نیز خواهد بود. در خاتمه از اینکه که توفیق خدمت در گروه بزرگ صنعتی و سرمایه گذاری شمشال نصیب من شده است، ضمن سپاس از زحمات همه‌ کسانی که با تلاش و دانش خود شرکت را به این جایگاه قابل احترام رسانده‌اند،همواره سعی بر آن خواهم نمود با تلاش درتوسعه بازار این صنعت با ارزش و سودآور نهایت تلاش و همت خویش را به انجام برسانم.
موفقیت پیشرفت است نه به نقطه پایان رسیدن، موفقیت از آن کسانی است که هرگز از شکست و تجدید مبارزه بیم و هراس ندارند چون بر این باورند که یا راهی خواهیم یافت و یا راهی خواهیم ساخت.
باخودپیمان ببندیم به بهترین فکر کنیم،برای بهترین کارکنیم و فقط بهترین ها را بخواهیم.

 

 

مهندس محمدحامد سنکاروش

مدیر عامل شرکت ایراکن