خبر – شرکت ایراکن
وزیر جهاد کشاورزی از شرکت تولید و پرورش شتر مرغ ایراکن بازدید کرد

وزیر جهاد کشاورزی از شرکت تولید و پرورش شتر مرغ ایراکن بازدید کرد

وزیر جهاد و کشاورزی در صدر هیئتی از مسئولان روز پنجشنبه دوازدهم شهریور ماه نودو چهار،از شرکت تولید و پرورش شترمرغ ایراکن واقع در منطقه صنعتی جنت آباد- شهرستان ایوانکی – استان سمنان بازدید کرد. طی این بازدید،جناب آقای مهندس…