جوجه یک روزه – شرکت ایراکن

IMG_092s3


جوجه شترمرغ در هنگام خروج از تخم در حدود یک کیلو گرم تا ۲/۱ کیلوگرم وزن دارد . معمولا جوجه به مدت یک هفته در سالن ریکاوری نگهداری می گردد . در این مدت از داروها و واکسنهای لازم جهت ایمن نمودن جوجه در مقابل بیماری های مختلف استفاده می گردد . شرکت ایراکن با توان تولیدی ۷۰۰۰ قطعه جوجه شترمرغ در سال یکی از تامین کنندگان اصلی جوجه شترمرغ جهت مزارع پرواری می باشد .