تخم شترمرغ – شرکت ایراکن

ایراکنایراکن

شترمرغ بزرگترین تخم را در میان پرندگان تولید می کند .تخم شترمرغ از نظر طعم شبیه تخم مرغ بوده و به همان روش های متداول طبخ می شود .شرکت ایراکن با توانایی تولید سالانه قریب به ۱۰۰۰۰ عدد تخم شترمرغ از گله مولد خود یکی از بزرگترین تولیدکنندگان در صنعت شترمرغ به شمار می رود .

قابل ذکر است نزدیک به ۹۸% از این تعداد تخم تولیدی در سالنهای و تجهیزات جوجه کشی این شرکت جهت تولید جوجه یک روزه شارژ می گردد .مدت زمان جوجه کشی برای تخم این پرنده بین ۴۰ تا ۴۲ روز می باشد .تخم تا ۳۸ روزگی در دستگاههای سترو پس آن تا خروج جوجه در دستگاههای هجر قرار می گیرند.